Splošni pogoji uporabe

Ob registraciji/naročilu in plačilu storitve se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe spletnih vsebin www.naravnirazvoj.si. Vsakič, ko se prijavite na portal, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe.

Splošni pogoji uporabe spletnih/video vsebin in storitev www.naravnirazvoj.si:

 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Vsebina Splošnih pogojev o uporabi video vsebin www.naravnirazvoj.si se nanaša na pogoje uporabe storitve vsebin/storitev na spletnih straneh www.naravnirazvoj.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletne strani www.naravnirazvoj.si.
 1. DEFINICIJE POJMOV: Ponudnik in skrbnik spletne strani www.naravnirazvoj.si je Združenje za naravni razvoj otrok, Smrečnikova ulica 16, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju ponudnik). Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki obišče spletno stran www.naravnirazvoj.siin jo na kakršenkoli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Splošnimi pogoji uporabe ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE:

Uporabnik z registracijo in plačilom ustrezne naročnine na www.naravnirazvoj.si pridobi pravico do neomejenega ogleda zakupljenih video vsebin na www.naravnirazvoj.si. Pravica vključuje samo ogled video vsebin na spletnem mestu www.naravnirazvoj.si in uporabniku ne daje pravice shranjevanja, pretakanja, deljenja ali posredovanja tretjim osebam ali kakršnega koli omogočanja ogleda tretjim osebam. Vsi slikovni, zvočni in video materiali na spletni strani www.naravnirazvoj.si so avtorsko zaščiteni.

 1. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI: Portal je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ali daljših ustavitev v dostopu do spletnih strani www.naravnirazvoj.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja, servisiranja in zamenjave opreme. Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višje sile.
 1. NAČIN DOSTOPA: Uporaba in dostop do spletne strani www.naravnirazvoj.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 3. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab ali kršitev splošnih pogojev, uporabniku omeji ali prekine dostop do vsebin www.naravnirazvoj.si na posamezno geslo. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine članstvo v www.naravnirazvoj.si.
 1. POGOJI UPORABE STAROST IN ODGOVORNOST: Za uporabo vsebin objavljenih na www.naravnirazvoj.si ni starostnih omejitev. Registracija v www.naravnirazvoj.si je namenjena vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.
 1. DRUGA PRAVILA UPORABE: Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh www.naravnirazvoj.si.
 1. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM: Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Splošni pogoji uporabe.
 1. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV: Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 1. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI: Uporabnik se mora zavedati, da:
 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti;
 • Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik;
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet, minimalna priporočljiva hitrost je 1 Mbps;
 • Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev;
 1. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti ponudnika oziroma druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani www.naravnirazvoj.si in še posebej plačljivih vsebin strani,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.
 1. REKLAMACIJE: Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije. Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.
 1. KRŠENJE POGOJEV: Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Splošne pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do video vsebin na spletni strani www.naravnirazvoj.si. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na www.naravnirazvoj.si.
 1. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA: Uporabnik z registracijo svojih podatkov na portalu www.naravnirazvoj.si dovoljuje, da ga Združenje za naravni razvoj otrok preko e-pošte obvešča o morebitnih spremembah, novostih in drugih vsebinah ter aktivnostih povezanih s portalom, ob spoštovanju zakonskega določila, da se iz liste za prejemanje obvestil ob vsakem novem sporočilu lahko odjavi.
 1. SPREMEMBE: Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.

V primeru težav pri registraciji in vnosu podjetja nas prosimo kontaktirajte na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pomagali vam bomo v najkrajšem možnem času.


2024 © Združenje za naravni razvoj  |  Politika zasebnosti  |  Pogoji uporabe