Nizozemska: Javno pismo skoraj 2000 zdravnikov

Na Nizozemskem so zdravniki napisali javno pismo, v katerem opozarjajo vlado in javnost na škodljivost kronskih ukrepov. Pismo je podpisala skoraj 2000 zdravnikov in zdravstvenih delavcev. Preberite prevod skrajšane verzije pisma. Hvala za prevod, Mateja De Laat. Upamo, da prebere kakšen slovenski zdravnik in se poda v podobno akcijo.

Odlomek iz pisma: »Velika skupina zdravnikov nas verjame, da koronski ukrepi povzročajo več škode kot koristi. Pozivamo vse politike, naj neodvisno in kritično presodijo razpoložljive dokaze, vključno s tistimi, ki so jih predložili ljudje, ki imajo drugačno mnenje o ukrepih.«

Originalno besedilo pisma TUKAJ. (LINK NA: https://opendebat.info/brandbrief/?fbclid=IwAR0bqfh5Ust4y_I7oHrTj4sYrQjfyoLR_bbdlwsGaVyGqndvx36XUVa7yLQ)

Vsebina pisma:

Dragi kolegi,

s tem javnim pismom izražamo svojo resno zaskrbljenost zaradi dogajanja v zvezi z izbruhom virusa SARS-CoV-2 v zadnjih mesecih.

Velika skupina zdravnikov nas verjame, da koronski ukrepi povzročajo več škode kot koristi. Pozivamo vse politike, naj neodvisno in kritično presodijo razpoložljive dokaze, vključno s tistimi, ki so jih predložili ljudje, ki imajo drugačno mnenje o ukrepih. Politike pozivamo, da zagotovijo odprtost glede odločanja in da ves čas upoštevajo načelo sorazmernosti in načelo subsidiarnosti.

Zdravje je širok pojem, ki je bil na pobudo Gezondheidsraad (svetovalni organ vladi glede zdravja) in ZonMv (institucija za raziskovanje zdravja in razvoj inovativnosti na področju skrbi za zdravje) v zadnjih letih na novo opredeljen kot alternativa veljavni definiciji zdravja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) iz leta 1948. Nova opredelitev zdravja se glasi: "Zdravje je sposobnost prilagajanja in samostojnega ravnanja glede na družbene, fizične in čustvene življenjske izzive." Ta opis ne temelji na odsotnosti bolezni, temveč na fleksibilnosti človeka in sposobnosti delovanje v lastni režiji. Pozneje se je to pojmovanje razvilo v koncept 'Pozitivno zdravje' s šestimi dimenzijami, ki v nedavno objavljenem dokumentu 'Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024' (politične smernice o varovanju zdravja), ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, socialno varstvo in šport (VWS) za vse občine na Nizozemskem, predstavlja rdečo nit. Prav tako je del učnega načrta izobraževanja zdravnikov 2020. Tudi zunaj Nizozemske, je ta pojem pogosto uporabljen. Poleg tega tudi SZO (WHO) podpira nujnost upoštevanja človekovih pravic, kadar gre za ukrepe, sprejete v okviru javnega zdravja.

Trenutni globalni ukrepi, sprejeti za boj proti SARS-CoV-2 močno kršijo ta pogled na zdravje in človekove pravice. Ministrstvo za zdravje neposredno nasprotuje viziji zdravstvene politike in njenega potenciala, kot je določeno v omenjenem dokumentu, ki ga je samo ustvarilo.
Ukrepi med drugim vključujejo obvezno socialno razdaljo, (na pol) obvezno izolacijo, higienske ukrepe in obvezne samozaščitne ukrepe.

V času vrhunca pandemije, ko je vladala negotovost, so bili ti ukrepi morda upravičeni, a nadaljevanje njihove veljave temelji na nezadostni znanstveni podlagi; še več, verjetno obstaja več dokazov, da učinki trenutnih ukrepov za zdravje niso ugodni.


Opozarjamo tudi na škodo, ki so jo ukrepi povzročili na psihosocialnem področju, na gospodarskem področju ter na področju zdravja ljudi, ki ni vezano na korona virus. Stroški, ki jih je povzročila škoda ukrepov so mnogo večji, kot pa koristi ukrepov (v smislu 'pridobljenih ' let življenja pacientov s korono). Ranljive skupine bodo verjetno dvojno prizadete. Ukrepi naj bi 'rešili' od 13.000 do 21.000 zdravih let življenja koronskih bolnikov, hkrati pa naj bi povzročili izgubo od 10.000 do 15.000 let drugih pacientov. Težko pa je oceniti, koliko življenjskih let zdravih ljudi je bilo izgubljenih, a to število bo daleč preseglo število pridobljenih življenjskih let. Če bodo koronski ukrepi ostali v veljavi, bo bolnišnična zmogljivost v bližnji prihodnosti tako omejena, da zamujene oskrbe ne bo mogoče nadoknaditi. 1,2 milijona ljudi je bilo napoteno v zdravniško obravnavo in 40% še vedno še čaka na termin. Poleg tega, da to pomeni izgubo let zdravega življenja, je to tudi velika finančna izguba. Dejstvo, da teh zamud ni mogoče nadoknaditi hitreje, je v veliki meri posledica sedanje obveznosti izpolnjevanja socialne distance v razdalji 1,5 metra, kar vodi v velike logistične izzive v bolnišnicah in ogroža dobro bolnišnično delo.

Ni dokazov o koristnosti socialne distance v razdalji od 1 do 2 metra. Na prostem se ljudje ne okužijo tako z lahkoto, zdi pa se, da se prenos v premalo prezračevanih prostorih zlahka zgodi tudi v razdaljah večjih od 1,5 metra. Vse več je dokazov o prenosu preko aerosolov in super trosilcev.

Vsekakor pa socialno distanciranje očitno negativno vpliva na javno zdravje. Infektologi navajajo, da so ukrepi delovali 'preveč učinkovito', saj je v družbi trenutno zelo malo tvorbe protiteles. Virusi in druge nalezljive bolezni so del narave človeškega obstoja. Covid-19 je prizadel predvsem starejše in občutljive osebe in v več kot 85% teh, je bolezen potekala blago. Poleg tega je prišlo do največje obremenitve enot intenzivne nege. 7. aprila je bilo 1424 ljudi na oddelku za intenzivno nego, kar je precej nad normalno zmogljivostjo. Zdi se, da je za to kriva izjemno dolgotrajno bivanje v bolnišnici. To se ne zgodi z letnim valom gripe. Ti podatki, do katerih so prišli pred kratkim, zahtevajo ponovno preučitev sprejetih ukrepov. Na primer, obratna izolacija (uporaba zaščitnih ukrepov za določeno skupino namesto vseh) bolnih in ranljivih skupin, pri čemer morajo ukrepi vedno upoštevati škodo za celotno družbo in osebno integriteto ljudi. Poleg smiselnega povečanja obsega zdravstvenega varstva naj bi pridobljeno znanje vodilo tudi k temu, da bo v prihodnosti širši krog strokovnjakov svetoval vladi glede ukrepov.

Prav tako vas želimo opozoriti na predlog zakona, ki bo predložen pozneje letos. (originalna različica od junija 2020). Namen zakona je določiti nujne zakonske predpise za varovanje javnega zdravja. Poleg tega, da začetni predlog zakona vsebuje skrajne kazenske ukrepe, vsako globo spremlja kazenska evidenca, izvrševanje in tolmačenje pa sta prepuščena samovolji (dva odgovora odvetniške zbornice), to ne vodi k cilju, kateremu bi moralo dejansko služiti, in sicer k izboljšanju javnega zdravja.

Ob upoštevanju vsega tega smo presenečeni nad dejstvom, da bomo na podlagi trenutnega znanstvenega vedenja, ukrepom dali pravni značaj z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Vlada se sklicuje na "pomen javnega zdravja". Izgovor vlade, da se to počne zaradi javnega zdravja, je ob upoštevanju kolateralne škode, šokantna. Kot strokovna skupina lahko v razpravo vnesemo več jasnosti, če povemo več o sorazmernosti (sredstva so v sorazmerju z boleznijo) in subsidiarnosti (učinek je dosežen z najmanj drastičnim ukrepom) ukrepov. Na ta način lahko prispevamo k optimizaciji politike.

Dokler ni jasno, da znotraj naše stroke obstaja tudi dvom o izvajanju sedanjih ukrepov, lahko to ljudem daje izkrivljeno sliko, pri čemer se izognemo ​​ali omilimo kritično razpravo. To lahko še bolj škodi javnemu zdravju.

Kot zdravniki smo vsi dali prisego, ki je bila leta 2003 prilagojena za današnji čas, in med drugim navaja "... Spodbujal/a bom zdravje ljudi." .. "Zavedam se meja svojih možnosti. Bom odprt/a in bom sprejel/a, da se moje znanje in delovanje preverja. Poznam svojo odgovornost do družbe in bom spodbujal/a dostopnost do zdravstvene oskrbe za vse. Svojega medicinskega znanja ne izkoriščam niti pod pritiskom. " V tej luči je sedanje sramotenje, blatenje in cenzuriranje zdravnikov, ki nasprotujejo vladni politiki in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje in okolje, ki izpostavljajo alternativna zdravila za kovid ter dejstvo, da ni edina pot cepljenje, ali pa postavljajo kritična vprašanja o celotni situaciji, zelo zaskrbljujoče. Prav tako je zaskrbljujoče tudi netransparentno svetovanje vladi za zaprtimi vrati. Tega ne razumemo, vendar bi radi razumeli. Poleg tega želimo poudariti dvojnost trenutne situacije, ker če bi resnično želeli rešiti čim več ljudi pred tem novim virusom, bi morali, logično, upoštevati vse možnosti in ideje, da bi to dosegli. Namesto tega izključujemo raziskovanje različnih metod zdravljenja in ne vlagamo v ukrepe za krepitev zdravja.

S tem pismom pozivamo naša strokovna združenja in druge zdravstvene izvajalce, da komentirajo trenutne ukrepe in predlagano zakonodajo.

Pozivamo k odprti razpravi, v kateri naj zdravstveno osebje spregovori brez da bi jih bilo strah posledic. Hkrati želimo s tem pozivom izraziti tudi spoštovanje za hitro ukrepanje med začetkom pandemije, do integritete naših kolegov v skupini za spopadanje z izbruhi epidemij (OMT team) in podpiramo usklajeno politiko. Vendar smo vedno bolj zaskrbljeni zaradi narave netransparentnosti svetovanja OMT -ja vladi, in zaradi hitrosti, s katero hipoteze in mnenja prodirajo v politične odločitve.

S tem pismom želimo opozoriti, da bi lahko takšen potek odločanja naredil več škode kot koristi, Pozivamo vse politike, naj neodvisno in kritično presodijo razpoložljive dokaze, vključno s tistimi, ki so jih predložili ljudje, ki imajo drugačno mnenje o ukrepih. Politike pozivamo, da zagotovijo odprtost glede odločanja in da ves čas upoštevajo načelo sorazmernosti in načelo subsidiarnosti, in tako oblikujejo politiko s pomočjo znanja, katere cilj je izboljšanje zdravja in človečnosti.


2024 © Združenje za naravni razvoj  |  Politika zasebnosti  |  Pogoji uporabe